KADO-DONATIE FORMULIER

KADO DONATIE FORMULIER

 Naam donateur:

 Adres:

 Postcode:                                     Plaats:

 Geboorte datum:                                    Man   Vrouw

 E-mail adres:

 Naam kado ontvanger:

 Adres:

 Postcode:                                     Plaats:

 Geboorte datum:                                   Man   Vrouw

 E-mail adres:

  Ik doneer Minimaal  €.15,- en de kado ontvanger ontvangt een

      gratis     S1 T-Shirt.    

      Maat:  M   L   XL

  Ik doneer Minimaal €.25,- en de kado ontvanger ontvangt een

     gratis T-Shirt naar keuze: SHIRT CODE:.............

      Maat:  M   L   XL        Kleur:  Blauw  Paars

  Ik teken onderstaande machtiging en kado ontvanger ontvangt

      binnen 6 wk. zijn T-Shirt.

  Ik stort het donatie bedrag per bank of giro, op bankrekening

      Nr: 43.82.04.719 ten name van st.Hand-Werk te Utrecht.

     Na dat het bedrag is bijgeschreven, ontvangt kado ontvanger binnen 6 wk. zijn T-Shirt.

 Het T-Shirt wordt je gratis toegezonden in de EU, een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard zeer gewaardeerd.

Buiten de EU word €. 6,50 in rekening gebracht.

 

  Ja, ik betaal de verpakkings en verzendkosten zelf.

  Nee, st.Hand-Werk betaalt de verpakkings en verzendkosten.

EENMALIGE MACHTIGING

 Ik geef hierbij toestemming aan st.Hand-Werk te Utrecht om

 eenmalig het onderstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

 Bedrag:                                              Datum:

 Mijn Bank of Giro nummer is:

 

 Handtekening:

 Print dit formulier uit en stuur het volledig ingevuld en ondertekend

in een gesloten envelope naar: st.Hand-Werk

Lange Brinkweg 65.    3764 AB Soest.