T-SHIRT
DONATIE
KONTAKT
INFO
KRINGLOOP

SCHMINK

 

Wat is Stichting Hand-Werk?
 

De doelstelling van STHW is, het in stand houden en nieuw leven 
inblazen van oude ambachten.
Wij doen dit door kennis, materialen(kringloop), gereedschappen
en lesruimte beschikbaar te stellen.
STHW is een non-profit organisatie en werkt uitsluitend op
vrijwillige basis en is geheel afhankelijk van giften en donatie's.
De harde kern bestaat uit  vijfentwintig vrijwilligers.
Deze medewerkers verzorgen workshop's, halen donatie's op en
rijden de ophaaldienst voor kringloopgoederen/materialen.
Het is van het grootste belang dat juist nu de kennis van de oude
ambachtslieden wordt overgedragen aan de jongere generatie's,
voordat deze kennis verloren gaat.
Het is van internationaal belang dat iedereen STHW steunt door
middel van donatie's en giften.
Bij voorbaat hartelijk dank.


Het bestuur van STHW. 

site disign©st-hand-werk.